Disclaimer Tulpax Autoschadebedrijf Amsterdam

Tulpax Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website
betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:Toegankelijkheid website

Tulpax probeert ernaar te streven dat de aangeboden informatie op de website correct is. Bij de samenstelling wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Verwijzingen en hyperlinks

Op de website van Tulpax wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Tulpax niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Tulpax wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Toegankelijkheid website

Tulpax garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Tulpax behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een gebruiker toegang te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen.

Informatie van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Wij staan niet in voor de continuïteit en werking van deze links. De inhoud van sites waarnaar op deze site verwezen wordt is niet volledig door ons gecontroleerd en/of geautoriseerd. Voor de inhoud van deze sites kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bij bezoek aan deze website kan Tulpax gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via een vragenformulier op de website hebt ingevuld. Voor het verwerken van gegevens, die Tulpax via deze website ontvangt, zal Tulpax voorafgaand om uw toestemming vragen.

Doel van de gegevensverwerking

Op de website en de hieraan gekoppelde digitale nieuwsbrieven wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Tulpax niet nageken wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Eigendomsrechten:

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de in deze website opgenomen gegevens, teksten, beelden, logo's, namen en enige andere onderdelen mogen worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen of gedistribueerd in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, Tulpax

Privacy:

De door Tulpax verkregen gegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de AVG Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Webmaster

Heeft u wensen, suggesties of opmerkingen over deze site dan kunt u deze zenden naar de Webmaster

Contact

Contact Informatie.

Heeft u nog vragen na het bekijken van onze site, neemt u dan gerust telefonisch contact op met de heer Theo van Beuren of per email. Voor een offerte aan te vragen, kunt u het onderstaand e-mailadres gebruiken of het invulformulier invullen en versturen.

Ons bedrijf bevind zich op het industrieterrein Westpoort Amsterdam vlakbij de Coentunnel. Neem de A10 richting de Coentunnel. Neem de afrit richting s101 vanaf de A10. Aan het einde van de afrit ga links onder het viaduct door de Coenhavenweg in Westpoort op. Weg vervolgen naar de Petroleumhavenweg. Sla rechtsaf om op de Petroleumhavenweg te blijven. Na 500m vind u uw bestemming Tulpax Autoschadespecialist links.


Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 8:00 - 17:00

Zaterdag op afspraak

mail icon Email: info@tulpax.nl
telefoonnummer tulpax Telefoon: 020-614 87 00
mobiel telefoon icon Telefoon: 06-578 716 87
web icon Website: www.tulpax.nl
adres marker Adres: Petroleumhavenweg 24, 1041 AC,
Amsterdam, Westpoort nr. 1333, Nederland
KvK: Amsterdam nr. 33290589Snel contact opnemen

Naam

Email

Onderwerp

Bericht